Tin tức

Trúng thầu tòa nhà TT Văn Hóa tỉnh Quảng Bình

Ngày 20/11/2015 Công ty Cơ Điện lạnh Phố Việt chính thức được Chủ đầu tư-Sở Văn Hóa thể thao và du lịch tỉnh Quảng Bình giao thầu thực hiện dự án Trung Tâm Văn Hóa tỉnh Quảng Bình.

 Ngày 20/11/2015 Công ty Cơ Điện lạnh Phố Việt chính thức được Chủ đầu tư-Sở Văn Hóa thể thao và du lịch tỉnh Quảng Bình giao thầu thực hiện dự án Trung Tâm Văn Hóa tỉnh Quảng Bình.

Địa chỉ: phường Đức Ninh Đông - phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

Chủ Đầu tư : Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Quảng Bình https://svhttdl.quangbinh.gov.vn/3cms/

Quy mô: - Diện tích toàn khu    : 27.500 m2 

            - Diện tích xây dựng  : 5,128m2

            - Diện tích sàn             :9,392m2

           - Số tầng:               :03 tầng

Hạng mục thực hiện: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa không khí, hệ thống PCCC và hệ thống điện nhẹ, thông tin liên lạc. 

Tiến độ thực hiện 180 ngày lịch