Tin tức

Trúng thầu gói Cơ Điện PCCC BiG C An Lạc

Ngày 14/09/2015 Công ty Cơ Điện Lạnh Phố Việt chính thức được Chủ đầu tư BiG C An Lạc giao thầu thi công cải tạo hệ thống Điện và PCCC toàn bộ dự án. Qua đó một lần nữa khẳng định năng lực và uy tín của Công ty