Dự án

TRỤ SỞ CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÓC MÔN

Địa chỉ : Đường Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
Quy Mô : Diện tích đất xây dựng công trình: 4971,6m2; diện tích sàn xây dựng 7200m2, trong đó: Khối A (khu văn phòng): 09 tầng, Khối B (khu hội trường, căn tin): 02 tầng, Khối C (khu nhà kho): 01 tầng
Chủ Đầu Tư : TỔNG CTY ĐIỆN LỰC TPHCM
Gói Thầu : Cung cấp và lắp đặt toàn bộ các hệ thống Cơ Điện

Tiếp nối thành công sau khi đã thi công Tòa nhà Điều hành Điện lực Bình Chánh (năm 2013), Tòa nhà Điều hành Điện lực Sài Gòn (2015). Ngày 30/09/2018 Công ty CP Cơ Điện và Năng Lượng Đông Nam chính thức tiếp tục được Tổng Công ty Điện lực TPHCM trao thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp và lắp đặt toàn bộ các hệ thống Cơ-Điện của dự án :Tòa nhà điều hành Điện lực Hóc Môn, tại địa chỉ : Đường Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh với quy Mô: Diện tích đất xây dựng công trình: 4971,6m2; diện tích sàn xây dựng 7200m2. Thời gian thi công là 05 tháng.