Giới thiệu

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

1. Tổng Giám đốc kiêm CT HĐQT Công ty: Ông Trần Hoài Nam - Thạc sỹ kỹ thuật, kỹ sư Điện - Điện tử, tốt nghiệp Trường ĐHBK TP.HCM, kinh nghiệm 20 năm.

2. Phó Tổng Giám đốc Công ty: Ông Đỗ Tất Thắng - Kỹ sư Điện - Điện tử, tốt nghiệp Trường ĐHBK TP.HCM, kinh nghiệm 19 năm.

3. Giám đốc phòng Dự án: Ông Nguyễn Đức Tài - Kỹ sư ĐKH - CC Điện, tốt nghiệp Trường SPKT TP.HCM, kinh nghiệm 14 năm.

4. Phó Giám đốc phòng Dự án: Ông Lê Tấn Đạt - Thạc sỹ QTKD, kỹ sư Điện tử - Tự động hoá,  Trường Đại học Hồng Bàng, kinh nghiệm 14 năm.

5. Phó Giám đốc phòng Dự án: Ông Phạm Quốc Phong - Kỹ sư cơ khí xây dựng, tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng, kinh nghiệm 16 năm.

Trình độ thạc sỹ: 04 người

Trình độ Kỹ sư: 50  người

Kế toán-hành chính nhân sự: 10 người

CNKT: 200 người