Dự án

CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU

Địa chỉ : TỈNH BẠC LIÊU
Quy Mô : 177 Tuyến ưu tiên trên địa bàn 05 huyện
Chủ Đầu Tư : Ban QLDA các công trình DD&CN tỉnh Bạc Liêu
Gói Thầu : XÂY LẮP 177 TUYẾN LƯỚI ĐIỆN TRÊN 05 HUYỆN TỈNH BẠC LIÊU

Ngày 09/07/2018 Liên danh Cty Phương Nam-Đông Nam chính thực được Ban QLĐTXD các Công trình DD&CN tỉnh Bạc Liêu chính thức trao thầu thi công gói thầu  : Xây lắp 177 tuyến ưu tiên trên địa bàn 05 huyện. Thuộc dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015-2018 với quy mô:

  • Đường dây trung thế : 203km
  • Đường dây hạ thế :200km
  • Trụ trung thế :1600 trụ
  • Trụ hạ thế :4000 trụ
  • Trạm biến áp : 171 Trạm với tổng công suất :6525kVA

Đây được đánh giá là gói thầu cấp điện có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, với tiến độ thực hiện là 350 ngày lịch. Qua đây một lần nữa khẳng định năng lực cũng như tuy tín của Công ty Đông Nam trong lĩnh vực xây lắp điện